Σχεδιασμός λογότυπου

Το λογότυπο είναι η ταυτότητα της επιχείρησης για αυτό το λόγο ο σχεδιασμός του γίνεται έπειτα από έρευνα και μεγάλη μελέτη ώστε η προσέγγιση να είναι ανάλογη με το ύφος που θέλει να έχει η επιχείρηση στους πελάτες της.