Αυτοκόλλητα

Αυτοκόλλητα με πλαστικοποίηση mat ή gloss.

Ειδικά για εφαρμογή σε βιτρίνες καταστημάτων, επιγραφές αλουμινίου, stickers συσκευασίας.

Αυτοκόλλητο με πλαστικοποίηση FloorGraphics

Ειδικά για εφαρμογή σε πάτωμα καταστημάτων και γήπεδα.

Αυτοκόλλητα με πλαστικοποίηση mat ή glossPrintCut

Δυνατότητα εκτύπωσης αυτοκόλλητου με χάραξη στο σχήμα που επιθυμείτε.

Ειδικά για εφαρμογή σε βιτρίνες καταστημάτων, επιγραφές αλουμινίου, stickers συσκευασίας.

Αυτοκόλλητα αμμοβολής με δυνατότητα εκτύπωσης

Μεμβράνες βινυλίου με υφή και όψη αμμοβολής για μερική ή ολική κάλυψη γυάλινων επιφανειών παντός τύπου.